Colníci sprísňujú opatrenia na kontrolu rádioaktivity dovážaných tovarov

Generálny riaditeľ Colného riaditeľstva (CR) SR v týchto dňoch vydal rozkaz pre všetky colné úrady na Slovensku, ktorý spresňuje postupy pre výkon colníkov pri realizácii primeraných a účinných opatrení na zabezpečenie zvýšenej ostražitosti vo vzťahu k možnému výskytu zvýšenej úrovne rádioaktivity, a to nad rámec existujúcich štandardných bezpečnostných opatrení. Dôvodom je snaha predísť situácii, v ktorej by mohlo vzniknúť vážne a bezprostredné ohrozenia zdravia verejnosti a životného prostrediaToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/9929-colnici-sprisnuju-opatrenia-na-kontrolu-radioaktivity-dovazanych-tovarov