CPLDZ-IDZ vyzýva na prevenciu a upozorňuje na riziká popíjania mladistvých

Na prevenciu a riziká pri užívaní alkoholu detí a mládeže upozornilo dnes Centrum pre liečbu drogových závislostí a Inštitút drogových závislostí na Hraničnej ulici v Bratislave.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/574-cpldz-idz-vyzyva-na-prevenciu-a-upozornuje-na-rizika-popijania-mladistvych