Darcov tiel pre Ústav anatómie Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach bude pripomínať pamätná tabuľa

Včera podvečer sa uskutočnilo slávnostné odhalenie pamätnej tabule inštalovanej
na počesť darcov tiel pre Ústav anatómie Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach za účasti zástupcov univerzityToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/13762-darcov-tiel-pre-ustav-anatomie-lekarskej-fakulty-upjs-v-kosiciach-bude-pripominat-pamatna-tabula