Dedičné a vrodené chyby ruky

V odborných kruhoch sa problematike dedičných a vrodených vývinových chýb venuje stále zvýšená pozornosť. Záujem o vývojové odchýlky vývinu prešiel v dejinách biológie a medicíny rôznymi štádiami.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/11181-dedicne-a-vrodene-chyby-ruky