Defibrilátor sa dostane aj do malých obcí, kam to má záchranka často ďaleko


(Admin Zzz.sk) #1

Čo je AED? AED je malá skrinka, ktorá zachraňuje ľudské životy. Po celom svete každý deň náhle zomrie až 2 000 ľudí. Pritom až v 80 percentách je príčinou porucha srdcového rytmu, ktorá je liečiteľná elektrickým výbojom (defibrilácia)*. A to je práve ten čas, kedy je možné zachrániť ľudský život automatickým externým defibrilátorom. Ten sám vyhodnotí stav človeka a podľa toho výboj vydá alebo nie, pričom pokyny pre používateľa sú v slovenskom jazyku. Zachrániť život s ním tak dokáže aj laik.


Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/14192-defibrilator-sa-dostane-aj-do-malych-obci-kam-to-ma-zachranka-casto-daleko