Definícia pojmu občianskoprávna zodpovednosť v zdravotníctve


(Admin Zzz.sk) #1

Zodpovednosť je veľmi rozsiahly pojem. Vo všeobecnosti a zjednodušene sa dá povedať, že zodpovednosť je akási povinnosť osoby, ktorá vyplýva z porušenia práv a povinnostíToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/7198-definicia-pojmu-obcianskopravna-zodpovednost-v-zdravotnictve