Degresívna marža ušetrí náklady pri finančne náročných liekoch

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR chce prostredníctvom degresívnej marže zaviesť racionálne využívanie verejných zdrojov a spravodlivé rozdelenie prirážky pri drahých a lacných liekoch. Materiál s konkrétnym variantom chce rezort predložiť na pripomienkové konanie k 1. októbruToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/3165-degresivna-marza-usetri-naklady-pri-financne-narocnych-liekoch