Deklarácia Rio de Janeiro

Deklarácia de Rio. Štáty sú zodpovedné garantovať ľudské právo na život a zdravie. Preležaniny sú veľkým zdravotným problémom, ktoré postihujú milióny ľudí na celom svete, zhoršujú ich zdravie a kvalitu života a v konečnom dôsledku môžu viesť až k invalidite a smrti. Preležaniny tvoria vysoké náklady v zdravotníckom systéme a môžu viesť k vážnym etickým dôsledkom a právnickým otáznikom pre odborníkov. Dnes dostupné vedecké poznatky dokazujú, že týmto poškodeniam sa dá takmer úplne predísť (až na 95%).
Preležaniny sú nežiaduce javy a musia byť považované za veľkú hrozbu bezpečnosti pacienta v systéme zdravotníctva aj v spoločenstve/spoločnosti.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/12948-deklaracia-rio-de-janeiro