Deklaráciu zdravotníckeho sektoru ako výraz konsenzu podpísali dnes v Košiciach

Deklaráciu zdravotníckeho sektoru ako výraz konsenzu pri ďalšom budovaní zdravotníckeho systému a tvorbe zdravotnej politiky v SR podpísali dnes v Košiciach zástupcovia zdravotných poisťovní, poskytovateľov zdravotníckych služieb a pacientov.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/978-deklaraciu-zdravotnickeho-sektoru-ako-vyraz-konsenzu-podpisali-dnes-v-kosiciach