Demografické údaje EÚ a Slovenska sú vzájomne podobné

Dojčenská úmrtnosť v EÚ sa znižuje, obyvateľstvo starne. Nepostačí Európa na jednoduchú reprodukciu? Ženy sa dožívajú vyššieho veku, ako mužiToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/11932-demograficke-udaje-eu-a-slovenska-su-vzajomne-podobne