Demyelinizačné lézie

Dobrý deň,
začiatkom mesiaca júla 2014 ( 8. 7. ) som bol hospitalizovaný v nemocnici na neurologickom oddelení kvôli bolestiam hlavy v záhlaví, bolesti v oblasti driekovej chrbtice s vyžarovaním do ľavej dolnej končatiny najmä pri dlšom sedení.
Bola mi robená magnetická renozancia lebky a bolo konštatovaný nález ( časť opisu so záverečnej správy )
V paraventrikulárnej bielej mozgovej hmote F-P obojstranne, v korona radiata, vcentrum semiovale obojstranne sú mnohopočetné drobné demyelinizačné lézie. V T1 VO majú izo-hypointenzívny signál, v T VO a flair VO hyperintenzívny signál.
Biela mozgová hmota mozgového kmeňa a mozočka je bez demyelinizačných patol. lézií. Copus callosum bpn. Na DVI akútnepostischemické zmeny nezobrazené.
Zreteľné, nerozšírené Virchow-robinovepriestory v oblasti BG a F-P obojstranne.
Komorový systém mozgu infra a supratentoriálne je v medziach normy. Septum pellucidum je bez presunu. Subarachnoidálne priestory a mozgové cisterny sú mierne rozšírené.
PC uhly voľné, bez patologických zmien organickej ložiskovej povahy. Vnútorné zvukovody symetrické, normálnej šírk.
Pyramídy spánkových kostí normálne pneumatizované, bez deštrukcie. Systém PND vzdušný.
Záver:
Mnohopočetné drobné demyelinizačné lézie v paraventrikulárnej bielej mozgovej hmote F-P obojstranne, v corona radiata, v centrum semiovale obojstranne-charakteru mikroangiopatickej demyelinizácie.
Mozgová atrofia kortikálneho typu.
Doktor neurologickej ambulancii podľa správy konštatoval, že táto diagnóza sa nedá liečiť a nedal mi žiadne lieky a doporučil mi dodržiavať pitný režim a vitamíny ( B-komplex, calcium, magnézium, selén, zinok, vyhýbať sa stresom ).
Neviem či uvedená diagnóza sa môže rozšírovať alebo sa môže stabilizovať alebo nejak vyliečiť. Zvažujem diagnostické doriešenie na niektorej klinike len neviem, kto mi dá odporúčanie. Bolesť hlavy neustupuje, čo má najviac trápi a psychycky deptá.
Chcem Vás požiadať o radu, hlavne odborníka-nezávislého neurologa, ako postupovať ďalej, nakoľko neverím aby uvedená choroba sa nedá liečiť alebo korigovať. Mám z toho strach, smútok, som bez nálady nič má nebavý robiť, len rozmýšlam o všetkom možnom.


Ostávam s pozdravom a ďakujem za každý názor a radu.