Deň zdravia rozšírili v Dunajskej Strede o zdravotno-výchovné aktivity na celý týždeň

Týždeň otvorených dverí pre širokú verejnosť sme organizovali na Októbrovej ulici v Dunajskej Strede. Poradenské centrum podpory a ochrany zdravia vyšetruje priamo na pracovisku prostredníctvom poradne zdravej výživy do zajtra (8.4.) z kapilárnej krvi cukor, cholesterol, lipidové spektrum, HDL cholesterol a vykonáva meranie tlaku krvi, BMI a antropometrické meraniaToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/7975-den-zdravia-rozsirili-v-dunajskej-strede-o-zdravotno-vychovne-aktivity-na-cely-tyzden