Denným očným sanatóriom v jasliach v Žiline prešlo za 20 rokov viac ako 150 detí

Náročná dlhodobá liečba tupozrakosti, škúlenia a ďalších zrakových diagnóz si žiada pravidelné cvičenia, ktoré sú v špecializovaných detských jasliach zladené s bežným denným režimom.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/13185-dennym-ocnym-sanatoriom-v-jasliach-v-ziline-preslo-za-20-rokov-viac-ako-150-deti