Deoxynivalenol – výskyt v potravinách a zdravie človeka

Deoxynivalenol (DON) patrí k významných fuzáriovým toxínom, ktorým venuje odborná verejnosť vo svete veľkú pozornosť.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/8163-deoxynivalenol-vyskyt-v-potravinach-a-zdravie-cloveka