Deti z mesta Fukušima dostanú prístroje na meranie žiarenia

Prístroje na meranie rádioaktivity rozdajú približne 34.000 deťom žijúcim v najväčšom meste neďaleko poškodenej japonskej atómovej elektrárne Fukušima-I, aby im bolo možné merať mieru vystavenia rádioaktívnemu žiareniuToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/10525-deti-z-mesta-fukusima-dostanu-pristroje-na-meranie-ziarenia