Detská fakultná nemocnicav Košiciach získala certifikát kvality

Detská fakultná nemocnica (DFN) Košice získala certifikát Systému manažérstva kvality ISO 9001:2000 pre poskytovanie špecializovanej ambulantnej, ústavnej a jednodňovej zdravotnej starostlivosti pre deti od 0 do 18 rokov + 364 dníToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/5246-detska-fakultna-nemocnicav-kosiciach-ziskala-certifikat-kvality