Detská mozgová obrna

Detská mozgová obrna je organické porušenie mozgu, ktoré vzniká u detí počas prenatálneho alebo v rámci postnatálneho obdobia a je sprevádzané rôznymi poruchami pohybového aparátu: parézami, paralýzami, vynútenými pohybmi a poruchami koordinácieToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/11830-detska-mozgova-obrna