Detská mozgová obrna

Dobrý deň.
Som študentkou FZO PU v Prešove a pri vypracovaní svojej bakalárskej práce by som potrebovala Vašu pomoc. Témou mojej bakalárskej práce je Kvalita života dospelých s detskou mozgovou obrnou. Súčasťou metodiky práce sú dotazníky SF-36 o zdravotnom stave a Bartelovej test základných činností (ADL). Obraciam sa na Vás, či nepoznáte niekoho s DMO, kto má viac ako 18 rokov a bol by ochotný tieto dotazníky vyplniť. Veľmi by ste mi tým pomohli. Dotazníky sú anonymné a slúžia len pre účely mojej bakalárskej práce. Vopred ďakujem.
Kontaktovať ma môžte aj na petra.stasko@gmail.com