Devitalizácia - nová nádej v liečbe rakoviny alebo zlyhanie zdravotníctva?

Devitalizácia znamená v doslovnom preklade zbavenie života alebo tiež umŕtvenie. Takto svoju metódu prelomového boja proti rakovine nazval MUDr. Karel Fortýn, CSc. ako šancu ľahko, lacno a zásadne poraziť nádor v ľudskom tele. A ako to už pri zásadných objavoch býva – princíp je veľmi jednoduchý, ale realizácia naráža na veľké komplikácieToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/5156-devitalizacia-nova-nadej-v-liecbe-rakoviny-alebo-zlyhanie-zdravotnictva