DFN v Košiciach získala cenu ITAPA za využitie WLAN technológií na detskej onkológii

Detská fakultná nemocnica (DFN) Košice získala cenu ITAPA 2008 v kategórii Nové služby za pilotný projekt využitia WLAN technológií v podmienkach lôžkového Oddelenia detskej onkológie a hematológieToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/5298-dfn-v-kosiciach-ziskala-cenu-itapa-za-vyuzitie-wlan-technologii-na-detskej-onkologii