Diabetická nefropatia

Diabetická nefropatia sa v najvyspelejších štátoch sveta stala za posledné obdobie najčastejšou príčinou chronického zlyhania obličiek. Vysokou mierou sa podieľa na závažných komplikáciách ďalších ochorení a je podstatnou príčinou úmrtia diabetikov 1. aj 2. typu. V rade rozvinutých krajín (Európa, Japonsko, USA) predstavuje diabetická nefropatia hlavnú príčinu zaradenia pacienta do dialyzačného programuToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/10679-diabeticka-nefropatia