Dianišková: SZO odporúča venovať sa prioritne aj orálnemu zdraviu

Svetová zdravotnícka organizácia (SZO) odporúča členským štátom prijať opatrenia, ktorými by zabezpečili primerané začlenenie orálneho zdravia do politiky pre integrovanú prevenciu a liečenie chronických neprenosných ochorení.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/2858-dianiskova-szo-odporuca-venovat-sa-prioritne-aj-oralnemu-zdraviu