Diftéria - záškrt

Do polovice 20. storočia predstavoval záškrt závažný zdravotnícky problém. Ochorenie bolo známe už starým Egypťanom, prvýkrát ho popísal Hippokrates ako ochorenie, ktoré vedie k duseniu detí.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/10332-difteria-zaskrt