Dni praktickej obezitológie 2013

Kongresová sála hotela Ozón Bardejovských kúpeľov privíta 20.-22. septembra 2013 široké sprektrum zdravotníkov, zaoberajúcich sa prevenciou, diagnostikou a liečbou obezity.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/13682-dni-praktickej-obezitologie-2013