Dobrý internista - Košice


(veronika) #1

Zdravím všetkých chorých aj zdravých. Hľadám súrne dobrého internistu, ktorý “berie” pacientov aj od všeobecnej poisťovne v Košiciach. Za dobrý typ vopred ďakujem?