Dobrý praktický lekár - Trnava

Mohli by ste mi odporučiť nejakého dobrého všeobecného lekára v Trnave?