Dobrý praktický lekár - Trnava


(angelika) #1

Mohli by ste mi odporučiť nejakého dobrého všeobecného lekára v Trnave?