Dohoda o ukončení pracovného pomeru


(HELA) #1

Prosím ako postupovať, pri ukončení pracovného pomeru dohodou, kedy sa hlásit, a ešte som PN ochorel a výpoveď plynie. Ďakujem.