Doktorand Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach Radovan Tiško získal prestížne ocenenie Európskej respirologickej spoločnosti

Ide o každoročné vedecké podujatie European Respiratory Society zamerané na prezentáciu najnovších poznatkov a výsledkov výskumu v oblasti pneumológie, ktoré sa konalo tento rok v dňoch 7.-11. septembra v španielskej BarceloneToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/13692-doktorand-lekarskej-fakulty-upjs-v-kosiciach-radovan-tisko-ziskal-prestizne-ocenenie-europskej-respirologickej-spolocnosti