Dôvera - Praktické informácie pre zamestnávateľov

Keďže DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. sa stala k 1. januáru 2007 univerzálnym právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti SIDERIA zdravotná poisťovňa, a. s., nie je potrebné, aby si hromadní platitelia poistného plnili oznamovaciu povinnosť podľa zákona 580/2004, § 23 ods. písm. b).Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/1874-dovera-prakticke-informacie-pre-zamestnavatelov