Dôvera: Rezort zdravotníctva nerieši svoje súčasné problémy

Transformovanie Všeobecnej zdravotnej poisťovne a Spoločnej zdravotnej poisťovne na verejnoprávne inštitúcie, ako aj zákaz dosahovania zisku pre zdravotné poisťovne, ktoré plánuje rezort zdravotníctvaToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/2019-dovera-rezort-zdravotnictva-neriesi-svoje-sucasne-problemy