Downov syndróm

Downov syndróm (ďalej len DS) – jedna z najčastejších foriem mentálneho postihnutia. Prvýkrát bolo toto postihnutie popísané pediatrom Johnom Downom v roku 1866, avšak poznámky o DS boli nájdené v literatúre už z 15. storočiaToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/2271-downov-syndrom