Dragula: SLK predložila rezortu návrh o využití sociálneho fondu EÚ

Slovenská lekárska komora a Slovenská komora zubných lekárov predložili rezortu zdravotníctva návrh projektu na využitie zdrojov z európskeho sociálneho fondu. "Tieto peniaze by sme chceli získať na atestácie lekárov, ktorí by sa pripravovali na povolanie praktického lekára.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/2400-dragula-slk-predlozila-rezortu-navrh-o-vyuziti-socialneho-fondu-eu