Drogová závislosť v SR 2012

V roku 2012 sa na Slovensku liečilo celkovo 2 193 užívateľov drog. Počet užívateľov heroínu v liečebniach klesá. Naopak, do popredia sa dostáva užívanie stimulancií (najmä pervitínu). Rovnako v posledných rokoch mierne narastá počet liečených zo zneužívania cannabisu.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/13612-drogova-zavislost-v-sr-2012