Druhá októbrová sobota je Svetovým dňom hospicovej a paliatívnej starostlivosti

Hospic je zdravotnícke zariadenie pre dlhodobo chorých a zomierajúcich ľudí v ktorom je kladený dôraz na rešpektovanie ľudskej dôstojnosti, na to aby človek nebol v ťažkej chvíli sám a aby netrpel neznesiteľnou bolesťou. Hospic môže byť rezidenciálne zariadenie (oddelenie v nemocnici resp. samostatné zariadenie), môže poskytovať svoje služby ambulantne (ambulancia, denný alebo nočný stacionár) alebo v teréne, priamo v domácnostiach klientov (domáci resp. mobilný hospic).Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/13913-druha-oktobrova-sobota-je-svetovym-dnom-hospicovej-a-paliativnej-starostlivosti