Druhý októbrový štvrtok je svetovým dňom zraku

Na svete žije odhadom 250 miliónov ľudí, ktorí majú poruchy zraku, z nich je až 40 miliónov úplne slepých. Vieme, že počet ľudí so zhoršeným zrakom sa bude zvyšovaním počtu starších ľudí zvyšovať. Zabrániť ale treba zbytočným poškodeniam zraku z dôvodu infekčných ochorení, poranení alebo zanedbania starostlivosti o zrakové orgány.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/13915-druhy-oktobrovy-stvrtok-je-svetovym-dnom-zraku