Duševné problémy detí vo vzdelávacom procese

Pomerne často sa nemyslí na to, že aj deti môžu mať duševné ochorenia. V oblasti duševných porúch detí pretrvávajú rôznorodé mýty. Napríklad, že vždy za duševné zdravie detí je zodpovedné iba bezprostredné okolie, najčastejšie rodičiaToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/13609-dusevne-problemydeti-vo-vzdelavacom-procese