Dyskalkúlia

Táto porucha matematických schopností postihuje manipuláciu s číslami, číselné operácie, matematické predstavy a geometriu.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/13346-dyskalkulia