Dystýmia – chronická depresívna nálada

Pri dystýmii sa postihnutí sťažujú, že ich život sa odohráva akoby za nejakým „šedým závesom.“ Prevažnú časť roka sa cítia slabí, apatickí a bez radosti. Často ich ruší aj príslovečná „mucha na stene.“ Takmer nič ich úprimne nezaujíma, stratili schopnosť naozaj sa tešiť, obdobne ako súcitný smútok.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/11620-dystymia-chronicka-depresivna-nalada