Dzurinda: Na lepšie platy treba ekonomický rast a racionalizačné opatrenia

K lepším platom v zdravotníctve sa Slovensko môže podľa premiéra Mikuláš Dzurinda dostať trvalým ekonomickým rastom krajiny, racionalizačnými opatreniami ako i pomocou zdrojov z Európskych fondov. "Som hlboko presvedčený, že reforma musela byťToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/465-dzurinda-na-lepsie-platy-treba-ekonomicky-rast-a-racionalizacne-opatrenia