E. Fabiánová: Zrušením PZS v 1. a 2. kategórii sa zníži ochrana zdravia zamestnancov

Za narušenie transpozície rámcovej smernice EÚ 89/391 o zavádzaní opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci a hrubý zásah do odbornosti považujú slovenskí odborníci z oblasti preventívneho a pracovného lekárstva nedávnu novelizáciu Zákona 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práciToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/11145-e-fabianova-zrusenim-pzs-v-1-a-2-kategorii-sa-znizi-ochrana-zdravia-zamestnancov