E. Kováč: Naznačované posilnenie úlohy štátu nepovažujem za rozumné

Optimalizácia podielu štátnych a privátnych zdrojov v jednotlivých častiach systému poskytovania zdravotnej starostlivosti (ZS) či zabezpečenie efektívneho, trvalo udržateľného systému starostlivosti o zdravie financovaného z verejných zdrojov prostredníctvom Verejnej zdravotnej pokladniceToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/7921-e-kovac-naznacovane-posilnenie-ulohy-statu-nepovazujem-za-rozumne