EK stanovila maximálne limity pre dioxíny a dioxínom príbuzné PCB v potrave

Európska komisia (EK) dnes prijala novú legislatívu stanovujúcu maximálnu povolenú hranicu pre obsah dioxínov a dioxínom príbuzných polychlórovaných bifenylov (PCB) v potrave a krmive.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/95-ek-stanovila-maximalne-limity-pre-dioxiny-a-dioxinom-pribuzne-pcb-v-potrave