Encyklopédia Mozog

Encyklopédia Mozog je ideálnym ilustrovaným sprievodcom, ktorý vám ukáže mozog ako na dlani. Pozoruhodne prehľadné odhaľovanie všetkých aspektov anatómie a fungovania ľudského mozgu. Stovky nádherných obrázkov umožnia mimoriadne podrobne preskúmať tento orgán.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/10088-encyklopedia-mozog