EÚ rozhodla o zákaze dovozu hydiny z celého Rumunska

Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat dnes odsúhlasil návrh Európskej komisie na rozšírenie zákazu dovozu živej hydiny a hydinových výrobkov na celé územie Rumunska.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/837-eu-rozhodla-o-zakaze-dovozu-hydiny-z-celeho-rumunska