EÚ sa zameria na efektívnejší boj proti distribúcii falšovaných liekov

Európsky parlament podporil legislatívny návrh, ktorý určuje podmienky pre efektívnejší boj proti predaju liekových falzifikátov



Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/9746-eu-sa-zameria-na-efektivnejsi-boj-proti-distribucii-falsovanych-liekov