Európa sa pripomenie týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

V rámci kampane Zdravé pracoviská - hodnotenie rizík sa v období od 19. do 23. októbra uskutoční Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý organizuje Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EÚ-OSHA) a jej partneriToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/7067-europa-sa-pripomenie-tyzden-bezpecnosti-a-ochrany-zdravia-pri-praci