Európskeho stretnutia pacientov s kolorektálnym karcinónom sa zúčastnila aj SR

V rámci 13. Svetového kongresu ESMO o rakovine tráviaceho traktu sa v Barcelone od 24. do 25. júna uskutočnila aj prvá európska Konferencia pacientov s kolorektálnym karcinómom, ich rodinných príslušníkov a ošetrovateľov



Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/10508-europskeho-stretnutia-pacientov-s-kolorektalnym-karcinonom-sa-zucastnila-aj-sr