Europský preukaz zdravotného poistenia


(Ľubomír Malina) #1

Končí mi platnosť Európskeho preukazu zdravotného poistenia. Som poistencom VZP - predtým Spoločnej ZP 2110. Kde mi vydajú nový preukaz?
Ďakujem