Extrémne teploty môžu spôsobiť záťaž teplom a viesť k poklesu výkonnosti

Extrémne zvýšené teploty počas leta môžu spôsobovať záťaž teplom u zamestnancov. Tá môže viesť k poklesu výkonnosti, zvýšenej únavnosti a môže spôsobiť až prehriatie organizmu so zvýšením telesnej teploty, malátnosťou,Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/1021-extremne-teploty-mozu-sposobit-zataz-teplom-a-viest-k-poklesu-vykonnosti