Fajčenie škodí aj srdcu

Cigaretový dym obsahuje viac ako 4000 chemických látok a 43 poznaných karcinogénov, ktoré spôsobujú rakovinu. Oxid uhoľnatý v súvislosti s jeho ľahkou viazanosťou na kyslík v krvi spôsobuje zníženie koncentrácie kyslíka u fajčiarov asi o 15 percent. Zníženie koncentrácie má za následok poruchy srdcového rytmu.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/10646-fajcenie-skodi-aj-srdcu